Gratis observatie scan

met warmtebeeldcamera voor boerenbedrijven

In het bezit van een ontheffing faunabeheer Limburg om de bruine en zwarte rat te mogen bejagen met persluchtgeweer