Werkwijze

Voordat ik start bekijken we de locatie. Dan kunnen we bepalen waar wel of juist niet geschoten kan worden. Vervolgens vullen we gezamenlijk de grondgebruikersverklaring in. Ik moet namelijk schriftelijk toestemming hebben van de grondeigenaar om te mogen jagen in verband met de ontheffing van de provincie. 

Ik jaag op ratten met een stil precisie persluchtwapen met nachtzichtapparatuur. Indien gewenst verzamel ik de ratten en leg ze op een vooraf afgesproken plek. 

Ik start de avond met het inspecteren van het terrein met een warmtebeeld spotter. Zo kan ik goed zien wat er waar rondloopt.

Ik schiet met een 5.5mm kogel waardoor de rat op slag dood is. De kogel blijft in de rat en veroorzaakt geen schade. Omdat ik gebruikmaak van een geluiddemper wordt er voorkomen dat dieren schrikken of buren iets horen.

Na iedere sessie krijgt U een korte evaluatie en kunnen we eventueel een vervolg inplannen. 

Het is ook mogelijk om periodiek sessies uit te voeren om een uitbraak te voorkomen.

Ook als het minder extreem is kan ik ratten komen jagen. Afhankelijk van uw wens kom ik dan een avond jagen. Daarna overleggen we of het nodig is om een vervolgafspraak in te plannen.

Ik schiet zowel bij particulieren als bij bedrijven. In pluimveestallen, koeienstallen, varkensstallen, paardenstallen, maneges, enz…