Werkwijze

Voordat ik start overlopen we de locatie door. Dan kunnen we bepalen waar wel of juist niet geschoten kan worden. Vervolgens vullen we gezamenlijk de grondgebruikersverklaring in. Ik moet namelijk schriftelijk toestemming hebben van de grondeigenaar om te mogen jagen i.v.m. de ontheffing van de provincie. Ik kom in een auto zonder reclame.

Ik jaag op ratten met een stil precisie persluchtwapen met nachtzichtapparatuur. Indien gewenst verzamel ik de ratten en leg ze op een vooraf afgesproken plek. Deze ratten kunnen gewoon in de GFT container.

Ik start de avond met het inspecteren van het terrein met een warmtebeeld spotter. Zo kan ik goed zien wat er waar rondloopt.

Dan zal ik probeer vooral de grote oudere ratten te schieten. Deze markeren namelijk rattenklemmen en lokdozen met urine en maken zo de bestrijding onmogelijk. Als de volwassen ratten zijn uitgeschakeld lopen de jonge ratten wel weer in rattenvallen en worden ze gemakkelijke prooien voor roofdieren.

Ik schiet met een 5.5mm loodvrije kogel waardoor de rat op slag doodt is. De kogel blijft meestal in de rat en veroorzaakt geen schade. Door het gebruik van loodvrije kogels is vervuiling door lood uitgesloten. Omdat ik gebruikmaak van een geluidsdemper wordt er voorkomen dat dieren schrikken of buren iets horen.

Bij een uit de hand gelopen rattenplaag kom ik 3 weken lang 1 avond per week jagen. Dit is normaal voldoende om de populatie snel terug te brengen naar een niveau dat de natuurlijke vijanden het in toom kunnen houden. 100% bestrijden is nooit te garanderen. Na de 3de keer evalueren we samen de voortgang en bepalen dan of er meer avonden nodig zijn.

Soms is het nodig om af en toe terug te komen om te voorkomen dat er een nieuwe uitbraak komt. Dit laat ik echter aan U over om de signalen in de gaten te houden en tijdig te bellen.

Ook als het minder extreem is kan ik ratten komen jagen. Afhankelijk van uw wens kom ik dan een avond jagen. Daar na overleggen we of het nodig is om een vervolg afspraak in te plannen.